Fotografen ondernemen

DuPho is er voor jou.

Als professionele fotograaf en zzp’er sta je er in de meeste gevallen alleen voor. Het vak vergt veel aandacht voor creatieve ontplooiing en ook je rol als ondernemer vraagt om heel wat inspanning. DuPho helpt je daarbij.

Protocol fotografiesector.

Een fotograaf heeft de afgelopen twee jaar ‘Corona-proof’ moeten kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotografen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij? Na elke persconferentie hebben wij dit protocol aangepast.

Enquêtes.

DuPho heeft afgelopen jaar weer twee enquêtes uitgestuurd om te inventariseren hoe het nu met onze leden gaat in de huidige Coronasituatie. Met deze informatie kon DuPho gericht lobbyen m.b.t. meer steun voor de sector. Zo konden we aan de hand van de SBI-code aangeven dat fotografen recht hadden op de TOGS.


Uit de enquêtes kwam naar voren dat 10% van ondervraagden er ander werk naast is gaan doen om rond te komen. Daarnaast is 25% zich gaan specialiseren in een andere richting binnen de fotografie om zo meer kans te maken op klussen. Meer dan 50 % heeft geen gebruik gemaakt van de steun van de overheid en 80% gaat het voortaan zeker redden zonder deze steun.

Nieuwe algemene voorwaarden van DuPho. 

De nieuwe algemene voorwaarden bevatten een artikel over overmacht. Dat gaat over de situatie waarin een fotograaf verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen door oorzaken waar de fotograaf geen invloed op heeft, zoals bijvoorbeeld ziekte, defecte apparatuur of diefstal. Daarnaast wordt de opdrachtgever verplicht om zijn specifieke wensen kenbaar te maken voor aanvang van de opdracht en wordt de opdracht uitdrukkelijk aangemerkt als een inspanningsverbintenis om te voorkomen dat er discussie ontstaat over het eindresultaat.


Werk zoveel mogelijk onder deze voorwaarden, dan sta je sterker. Wij hebben ook tips hoe deze algemene voorwaarden het beste te gebruiken en standaardtekstjes voor in de offerte, mail of website.


Download die nieuwe voorwaarden en gebruik ze.

DuPho-leden Facebook-groep en Instagram

Om leden de mogelijkheid te geven ook online informatie en inspiratie te delen hebben we een Facebook-groep opgericht exclusief voor DuPho-leden. Je kunt hier onder andere vragen stellen aan je collega’s, kennis delen, berichten delen over exposities, apparatuur aanbieden etc. Ben je lid, voeg jezelf snel toe aan de DuPho-leden Facebook-groep en ontmoet de DuPho community online.

Meld je aan via deze link.


Naast Facebook en LinkedIn gebruikt DuPho ook Instagram. Onder de naam @dupho_dutchphotographers kun je ons volgen.

FEP-kwalificaties 2021.

DuPho heeft lid Ilse Bekker dit jaar als jurylid aangedragen voor de kwalificaties van de FEP (Federation of European Professional Photographers) die dit jaar plaatsvonden in Tampere, Finland. Iedere professionele fotograaf die is aangesloten bij een landelijke vakorganisatie kan deelnemen aan deze kwalificaties.

Lees hier haar verslag.


Zelf heeft Ilse haar QEP-kwalificaties behaald in 2016. Ilse: “Ik vond het heel spannend maar het geeft een enorme boost als je hoort dat je geslaagd bent. Het is toch een belangrijke Europese erkenning. Het heeft mij veel gebracht en inspireert vooral om aan mijn fotografie te blijven werken.” Mocht je interesse hebben om op te gaan voor een kwalificatie bij de FEP, kijk dan zeker eens op de website van de FEP voor de kwalificatie-eisen. Het is zonder meer een intense klus, maar de moeite zeker waard, aldus Ilse!


Zie hier de nieuwe QEP- en MQEP-gekwalificeerden.

Cocktailgids voor hybride ondernemen.

Cultuur+Ondernemen en Platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst) hebben samen het traject ‘Hybride ondernemen: ingrediënten voor jouw digitale toekomst’ ontwikkeld. DuPho was hier nauw bij betrokken. De coronapandemie heeft een grote versnelling teweeggebracht van het digitaal werken: de onlinewereld werd de norm, de offlinewereld was beperkt open. Het hybride werken is voor velen niet meer weg te denken, dat geldt ook voor creatieve makers.


Zie hier een leuke cocktailgids voor hybride ondernemen.

Cultuurleningen coronasteunpakket.

De Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening zijn onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vanaf juni 2020 beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie.


De leningen zijn geschikt voor culturele en creatieve organisaties en zelfstandigen uit alle disciplines; van podiumkunsten, films, mode en boeken tot musea, audiovisueel, galeries en festivals. Gebruik een Cultuurlening om bijvoorbeeld te kunnen investeren in nieuwe projecten, materialen, opstartkosten en personeel, of om de reserves aan te vullen. Je kunt al een lening aanvragen vanaf € 2.500,00 tot maximaal € 500.000,00. De leningen worden aangeboden tegen een lage rente van 1%.


Aanvragen kan hier

Online boekhouden.

Als fotograaf ga je niet boekhouden omdat je het leuk vindt, maar omdat het moet. Met het systeem van EZ Boekhouding weet je zeker dat je aan je belastingverplichtingen voldoet en dat je alles goed voor elkaar hebt voor het geval er een belastingcontrole komt.


Zoals een klant van ons het heeft ervaren: “De belastinginspecteur was zeer tevreden over het overzicht dat ik kon bieden. Dat kwam met name omdat ik alles in één pdf kon overhandigen. Dit rolt gewoon automatisch uit het boekhoudsysteem. Hiermee kon de belastinginspecteur direct zien dat alles in orde was en was het een vrij snelle en prettige controle.” Daar zijn ze bij EZ Boekhouding natuurlijk trots op.


dupho.nl/advies/online-boekhouden