DuPho-column

BeeldAnoniem behoort tot de basisinfrastructuur voor professionele fotografen

De stichting maakt het mogelijk om voor beeld waarvan de maker onbekend is, of niet gevonden kan worden, alsnog het auteursrecht te regelen. BeeldAnoniem heette tot voorkort FotoAnoniem en werd in 1984 opgericht door de beroepsorganisaties van fotografen.


In 2021 heeft FotoAnoniem zich, na uitgebreid overleg met de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO, verbreed tot Stichting BeeldAnoniem. Vanaf nu werkt de Stichting niet alleen voor verweesde foto’s, maar ook voor het werk van illustratoren waarvan de maker niet te vinden is.

Gebruik beeld rechtmatige wijze
BeeldAnoniem stelt zich op de eerste plaats ten doel om het mogelijk te maken beeld (foto’s en illustraties) te gebruiken op een rechtmatige wijze, ook als de maker of auteursrechthebbende niet gevonden is. Daarmee dicht zij met haar activiteiten het laatste gaatje in de dijk van het auteursrecht. De stichting speelt daarmee weliswaar een kleine, maar zeer cruciale rol in de handhaving van auteursrechten. Voor alle makers geldt immers dat handhaving van auteursrechten hoge prioriteit heeft.

De tweede doelstelling is gelegen in het feit dat met haar bestaan en daarmee samenhangende activiteiten de aandacht wordt gevestigd op het feit dat beelden niet zonder meer gebruikt mogen worden. Niet als de maker bekend is, maar zeker ook als de maker niet bekend is. Van de activiteiten van BeeldAnoniem gaat dan ook een positieve publicitaire kracht uit.


Tarievenlijst

De derde, bijkomende, doelstelling vindt zijn grondslag in de tarievenlijst die de Stichting hanteert om haar werkzaamheden uit te voeren. Deze tarieven, tot stand gekomen in samenspraak met relevante organisaties en makers, onderstrepen eens te meer de waarde van beeld. Een thema dat momenteel stevig in de belangstelling staat van beroepsorganisaties en organisaties op het gebied van beeld. De tarievenlijst van BeeldAnoniem heeft daarmee ook een signalerende functie, immers voor beeld moet betaald worden, gebaseerd op redelijke vergoedingen. Als het gaat om ‘fair practice’ staan de activiteiten van BeeldAnoniem in het hart daarvan.

BeeldAnoniem is een kleine stichting, maar is met name in publicitaire zin van groot belang. De meest betrokken beroepsorganisaties, DuPho en BNO ondersteunen BeeldAnoniem met een financiële bijdrage. Pictoroght doet als auteursrechtorganisatie ook mee. Daarmee is het voortbestaan van BeeldAnoniem zeker op de kortere termijn gegarandeerd!


Rob Huisman

Bestuurslid BeeldAnoniemFoto: Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad / Articapress / Fotograaf onbekend