Een moeilijk jaar met mogelijkheden.

Ook voor fotografen stond 2020 in het teken van de corona-uitbraak. Door de strenge maatregelen konden veel fotografen voor een groot deel van het jaar hun werk niet doen. Evenementen, theater, sportwedstrijden, bruiloften en zelfs begrafenissen vielen weg voor de fotografie. We hebben dit jaar een aantal enquĂȘtes gehouden waaruit een somber beeld naar voren komt: ruim een derde van de professionele fotografen verwacht met het werk te moeten stoppen. Tegelijkertijd is juist de fotograaf heel goed in staat de gevolgen van deze pandemie in beeld te brengen. Verlaten straten, bejaarden die geen bezoek mogen ontvangen en mensen die ondanks alles toch de drukte opzoeken, de fotograaf legt het allemaal vast.

TOGS en TOZO Eerst waren fotografen uitgesloten van overheidssteun voor hun vaste lasten als ondernemer, maar door intensief overleg met de verschillende ministeries en door gesprekken met leden van de Tweede Kamer is het DuPho gelukt om fotografen op de TOGS-lijst te krijgen. We realiseren ons dat het wel heel zuur is voor degenen die net buiten sommige regelingen vallen, maar ook voor hen blijven we strijden. En er zijn nog meer aandachtspunten bij de steun van de overheid: zo pakt de partnertoets bij de TOZO oneerlijk uit. Zie op de website van DuPho de brieven aan overheidsinstanties en de COVID-19 Protocol Fotografie Sector. De Creatieve Coalitie Suzanne is heel actief in de Creatieve Coalitie, een overlegforum voor ruim veertig belangenorganisaties in de culturele en creatieve sector. Door steeds meer als eenheid op te treden is de positie van het creatieve veld versterkt en dat heeft geleid tot de ondersteuningspakketten van honderden miljoenen die de minister in twee ronden beschikbaar heeft gesteld, onder andere voor het steunfonds van Pictoright. In dit e-zine een interview met Suzanne en Ruud Nederveen, voorzitter van de Creatieve Coalitie.

"DuPho groeit en is uitgebreid met nieuwe platforms: de geboortefotografen en DuPho Afscheid"

Tarieven Onze lange-termijninspanningen voor een fatsoenlijk tarief voor de fotografie gingen ook dit jaar gewoon door. Het gebruik van de Fair Practice Code groeit en we willen in samenwerking met het Ministerie van OCW komen tot richtprijzen voor het hele veld. Team We zijn, als bestuur en bureau van DuPho, heel blij en trots dat we ondanks de crisis de community kunnen blijven ondersteunen, zakelijk en juridisch advies kunnen geven en ook ander werk kunnen blijven voortzetten. Zo is de DuPho Legit app uitgebreid om afspraken met klanten en opdrachtgevers nog simpeler te kunnen regelen. In dit e-zine ook tips over contracten van onze jurist Valentijn de Jongh. DuPho groeit We zien op dit moment geen grote uitstroom van leden, integendeel: DuPho groeit! Zo is DuPho ook uitgebreid met nieuwe platforms, de geboortefotografen en DuPho Afscheid. We zijn heel blij met al onze leden. Vanaf deze plek willen wij het bestuur van harte bedanken. Het bestuur is voor DuPho erg belangrijk, met mensen die zich belangeloos inzetten voor het grotere belang van leden en de fotografie in Nederland. Samen staan we sterk. Rob Huisman, voorzitter Suzanne Henning, directeur