Samen naar betere tarieven.

De groei van het aantal DuPho-leden zet ook in 2019 door. We konden het afgelopen jaar meer dan 100 nieuwe leden verwelkomen. De DuPho community groeit en met de SO Awards en SO handelsmissie tijdens Cannes Lions geven we een stevige impuls aan de beeldmakers. Maar ondanks dat we steeds meer in een beeldcultuur leven staat de positie van de professionele beeldmaker toch onder druk. Tarieven dalen en we krijgen veel vragen over contracten, auteursrecht en incasso’s. Geld speelt een belangrijke rol.

Geen minimum-, maar richtprijzen.

Het is essentieel dat er eerlijke tarieven komen voor professioneel gemaakt beeld. DuPho’s juridische dienst helpt individuele fotografen en we vertegenwoordigen jouw belang als professionele beeldmaker ook binnen samenwerkingsverbanden als de Creatieve Coalitie. Vanuit de Creatieve Coalitie willen we de dit jaar tot stand gekomen Fair Practice Code tot norm maken en geven we input aan de overheid. Geen minimumprijzen, maar richtprijzen die uitgaan van een gezonde boterham voor nu en later, dat is het uitgangspunt. DuPho heeft ook op het gebied van auteursrecht een positie binnen de Federatieraad Auteursrechtbelangen. De Federatie heeft als doelstelling het vergroten en versterken van het draagvlak voor het auteursrecht en de bescherming en verbetering van de positie van de rechthebbenden. In dit e-zine ook een interview met onze jurist Valentijn de Jongh en Erwin Angauer van Platform Makers over de nieuwe wet auteursrichtlijn. Wat betekent die richtlijn voor professionele fotograaf?

Innovatie: DuPho Legit en Pica Pro.

DuPho Legit, de app die jou en je klant helpt met allerhande informatie rondom auteursrecht, is uitgebreid met een handige beslisboom om je nog beter te kunnen helpen. De app kan als naslagwerk dienen, maar helpt ook om aan je klant duidelijk te maken wat een licentie inhoudt en geeft antwoord op vragen rondom portretrecht en straatfotografie.

DuPho’s Pica Pro, de app die je via blockchain technologie helpt om de licentie op je werk helder vast te leggen, wordt opgemerkt! Op uitnodiging van het Finse Ministerie van Onderwijs en Cultuur, dat momenteel de Europese Raad voorzit, was ik in oktober in Brussel om voor de Commissie Auteursrecht van de Europese Raad te spreken over Pica Pro. Ook zijn we in gesprek met de Dutch Blockchain Coalitie en het Ministerie van OCW om de app verder te ontwikkelen tot een gebruiksvriendelijke, innovatieve applicatie.

DuPho voor leden door leden.

In het afgelopen jaar hebben we ons binnen de community meer gericht op het ondernemen voor de fotograaf en succesvolle trainingen georganiseerd op het gebied van acquisitie, netwerken en intervisie. We gaan hiermee door in 2020. Natuurlijk blijven ook de fotografenborrels goed bezocht, dat zijn mooie moment om te netwerken met je collega's.

Nieuw is ook onze assistentencentrale, kijk op de site voor de meest actuele activiteiten.

Nationaal en internationaal succes.

Met het Platform Fotografie Nederland is er een nationaal platform ontstaan waarin fotografiemusea, fotofestivals en andere partijen de fotografie een meer volwassen plek willen geven in het creatieve en culturele landschap. Een mooi initiatief dat direct bijdroeg aan een financiële impuls voor Nederlands Fotomuseum.


Ook internationaal zijn we zichtbaar. DuPho is founder van de Federation European Photographers en heeft in de afgelopen herfst een Taskforce Copyright in het leven geroepen om samen te onderzoeken hoe we de belangen van fotografen in de digitale omgeving sterker kunnen vertegenwoordigen in Europa.

DuPho zet zich in voor jou, met individueel en juridisch advies, ledenkorting, inspirerende bijeenkomsten vanuit de community en belangenbehartiging voor betere tarieven, zodat bij het nemen van de foto ook de professionele fotograaf kan blijven lachen.

Suzanne Henning,
directeur Du
Pho


Foto: Laila Schoots