Mooie initiatieven.

Directeur Suzanne Henning heeft namens de fotografie zitting in de leden-adviescommissie van het Pictoright Fonds. Het fonds ondersteunt veel initiatieven, zoals de De Donkere Kamer, Fotoagenda, Noorderlicht en de Zilveren Camera. We lichten er hieronder een aantal mooie initiatieven uit.

Geactualiseerde Tarievenlijst 2019 - FotoAnoniem.

In 2018 heeft Stichting FotoAnoniem (SFA) een klankbordgroep in het leven geroepen om te kijken naar de door SFA gehanteerde tarieven. Doel was de tarieven van SFA te actualiseren en waar nodig te vereenvoudigen. De klankbordgroep bestond uit fotografen en vertegenwoordigers uit het beroepsveld van fotografen.


In Nederland bestaat auteursrecht, dat betekent dat foto’s niet zomaar gebruikt mogen worden.

Alle uitgevers, redacties en gebruikers van fotomateriaal kennen het probleem van “de verdwenen fotograaf”. Zij willen een reeds bestaande foto graag publiceren maar kunnen de naam- en adresgegevens van de maker of auteursrechthebbende niet (meer) achterhalen. Dan kan er dus ook geen toestemming gegeven worden en/of een financiële vergoeding afgesproken worden en dat is een vereiste om een foto rechtmatig te kunnen publiceren.


Vanaf 5 augustus 2019 is de nieuwe Tarievenlijst 2019 te vinden op de site van SFA.

True Stories: Beyond the Bubble 2019 -
Stichting Verhalende Journalistiek.

Op 16, 17 en 18 mei organiseerde Stichting Verhalende Journalistiek haar jaarlijkse Europese conferentie True Stories. Dit jaar had de conferentie als thema “Beyond The Bubble”.


In deze tijd van grote protesten, extreme politieke standpunten en xenofobe vooroordelen is de kracht van het narratief groter dan ooit tevoren. Het kan ons verenigen of ons juist polariseren. Het is daarom dat Stichting Verhalende Journalistiek het van groot belang vond om tijdens True Stories te reflecteren op ‘de narratieve bubbel’ waar je je als lezer, maar zeker ook als journalist al snel in begeeft.

Tijdens True Stories: Beyond the Bubble spraken baanbrekende verhalenvertellers over de manieren waarop zij door een gefragmenteerd medialandschap navigeren. Hoe verleiden zij een publiek te lezen, luisteren of kijken, zonder meteen te oordelen? En hoe gaan zij om met hun eigen (voor-)oordelen ten opzichte van hun onderwerpen? Deze en nog veel meer vragen zijn aan bod gekomen in masterclasses, paneldiscussies, lezingen en werksessies.


Beyond the Bubble

Book Club - FOTODOK.

In een oud schoolgebouw aan een idyllisch hofje in hartje Utrecht vlakbij de Dom, organiseert FOTODOK-fototentoonstellingen, lezingen, debat en educatie rond maatschappelijke onderwerpen. FOTODOK vertelt verhalen met documentaire fotografie en gebruikt daarbij ook andere manieren om deze verhalen te delen met bijvoorbeeld film, virtual reality en webdocumentaires.


In tijden waarin nieuwsberichten steeds korter worden en sneller hun nieuwswaarde verliezen, waarin dagelijks duizenden beelden en een onophoudelijke stroom informatie aan ons voorbij trekken, biedt FOTODOK-achtergrondverhalen voor verdieping, soms zelfs bezinning en, hopelijk, een beter begrip van de wereld waarin we leven.


Book Club - FOTODOK

1000 Foto’s - Stichting 1000 Werken.

Veel fotografische archieven staan op de nominatie om te worden weggegooid of vernietigd. De fotograaf en of erven kunnen of willen niet altijd voor het archief blijven zorgen. De musea en archieven hebben niet genoeg ruimte en capaciteit om alle archieven van professionele fotografen te bewaren en te ontsluiten.


Het werk van veel professionele fotografen is meer dan de moeite waard en behoort behouden te blijven. Nu is het gezien het aantal fotografen, de hoeveelheid foto's en de staat van menig archief helaas onmogelijk alles te bewaren.


Het doel van 1000 foto's is het bewaren van selecties uit de archieven van professionele fotografen. Selecties die het oeuvre van de fotografen goed representeren. Daarmee voorkomen we dat het werk van fotografen ‘verdwijnt’ of niet meer te achterhalen is.


Stichting 1000 foto’s heeft goede tips voor het selecteren van beelden

Louis Zaal Fellowship - Stichting De Zilveren Camera.

Louis Zaal (1956-2016) was in 1985 een van de oprichters van Hollandse Hoogte, het eerste bureau dat zich op Nederlandse fotografie richtte. Louis was sterk betrokken bij de fotografie in Nederland en geëngageerde kwaliteitsfotografie had zijn voorkeur. Hij maakte zich hard voor goede fotografie in kranten en tijdschriften, hij streed voor een goede positie van Nederlandse fotografen en was voorvechter van goede Nederlandse fotografie in het algemeen, van verhalen met inhoud en diepgang, reportages die gemaakt werden met betrokkenheid. In zijn geest zijn Wendelien Schmidt, Natalia Toret, Damar Jansse en Truida Gerritsen de Louis Zaal Meesterklas gestart.


De bedoeling van de Meesterklas is fotografen te stimuleren om op projectmatige basis maatschappelijk relevante thema’s vast te leggen. Bij de uitvoering van het programma worden foto-journalistieke organisaties betrokken en een netwerk ingezet om de deelnemers te stimuleren, te scholen en te begeleiden bij het maken en openbaar maken van een reportage of serie.


Iedere Nederlandse, of in Nederland werkzame, professionele fotograaf die een idee heeft voor een langlopende reportage, fotografisch project, met maatschappelijk relevantie, wordt uitgenodigd om dat in te sturen.Foto: Simone Henken